بيش از 200 ترانه نوشته شده دارد و شايد هزاران ترانه ي نانوشته ي ديگر.


ترانه هايش ساده و روان مي باشد.


ترانه هايي از شاعر كه توسط خوانندگان خوانده شده است :

ترانهخوانندهترانهخواننده
محله ي لُزمحمد صالح جناحيزيبا نگارفهيم محمودي
چه زماني انده و دسيوسف باقرعروس گلن گلدان دماحسن جناحي
گل نو سرو آزاديوسف باقرچه خشن با توفهيم محمودي
گل گلزار اسموتِنيوسف باقرا گلن ا بلبلنمحمد صالح جناحي
به يادگلعذارفرقه الخلود بحرينيپيرمرد و دت نبودوفهيم محمودي - محمد صالح جناحي
غريبي نه خشنفرقه الخلود بحريني - يوسف باقرجواني امدي جمالش چون پري دنعلي عبدالله سليمان - محمد مغ گرد
چندي خشن روز بهارمحمد صالح جناحيخاطر خواهعبدالله عبدي
صل علي بگوي شمايوسف باقر - مسعود شاعرياي پيرمرد چه تَز دوتِناحمد جناحي
تو گل گلزارشمحمد صالح جناحيچرا از مو گذشتشمسعود شاعري
تو گلش و مو گلدونفهيم محموديبي وفاي بي مروتاحمد جناحي
ستارهمسعود شاعريخشن كه داواتن اشوعبدالله عبدي
اشو كه داوات ابوداياحمد غيرتبرون اندو چقد صفا شه وردومسعود شاعري
وصف تومحمد مغ گرددت چش خماريفهيم محمودي
فريبااحمد شفيعياي علي صل علياحمد مغويي
دل در هواي دلبريفهيم محموديبي بي عاروس و شه دمااحمد مغويي
جواني امدي بلند بالاحسن واحديعروس چقده خوشگلناحمد مغويي
عروس و شه دمااحمد شفيعياشو موجا گل كاريِناحمد مغويي
بگوي ا حورن يا پريفهيم محموديعشق پيريآروين - تيتراژ پاياني فيلمي به همين نام
مدتين دور مز نظرشفهيم محموديجدايي علي شاعري

گل گلزارحسن جناحيچرا رفتشمحمد صالح جناحي
دلبر بداعلي عبدالله سليماندل در هواي دلبريمسعود شاعري
سبزه يار مومحمد صالح جناحيدامادعبدالله صادقي
دل پر شبا به سوی تومسعود شاعريدلبرعبدالله يونس
دلبری با ناز وغمزهیوسف باقریار وفادارمحمدحسن غیرت
یار خوشگلمیوسف باقردلبر جوانییوسف باقر
دلبر با ناز و غمزهیوسف باقرای دتی تو یار کشیوسف باقر
چرا شما جفا تنکویوسف باقرچند روزی بعد برونیوسف باقر

 اولين ترانه اي كه از ايشان در نوار خوانده شد،ترانه ي «محله ي لُز» يعني زماني كه 22 سال داشت در سال 1368 (1989) توسط محمد صالح جناحي بود.


دانلود ترانه ي « محله ي لُز»به غير از استاد مرحوم يوسف هادي،با تمام خوانندگان محلي و بستكي كار كرده است.


ابوبكر بيداد و احمد مغويي در استوديوي احمد مغويي


توفيق حاصل نشد كه با ايشان كار كند.چند اثرش را نيز براي استاد فرستاده بود كه مورد پسندش قرار گرفته بود و قرار بود در آلبوم جديدش بخواند كه متاسفانه اين افتخار شاملش نشد.


ايشان از سال  2006 تا الان در كشور امارات مشغول به كار هستند.


سه تفنگدار

از راست محمد صالح جناحي - ابوبكر بيداد - محمد منصور در تسجيلات كمنجه (زينل فون)


ترانه اي جديد از ايشان براي اولين بار در وبلاگ ترنه:


بي هَوي

برون نَنده سه چهار سالِن

موكِس هاو از كُجو بارِن

خدا رحمت بكو نازل

كه مردم بي هوي خارِن

 

تمومِ بركه يا خالي

نمونده بر كسي حالي

روزين بر مو كَده سالي

موكِس هاو از كُجو بارن

 

هَوه چشمه و چاه حُشك بي

ته صحراو نابِنِش مُروي

موهيا مُردِن از شَيدي

موكِس هاو از كُجو بارِن

 

مَخه بَنده ات نه استاهِل

كه رحمت ناكُنِش نازل

خداوندا خوتش قادر

موكِس هاو از كُجو بارِن

 

زمستون مثل پاييزِن

دل از غصه چه لبريزن

گله بون از پَه هُش سيرن

موكِس هاو از كُجو بارِن


استفاده از اين ترانه بدون اجازه از مديريت وبلاگ ممنوع مي باشد%دانلود بعضی از ترانه های ایشان تقديم به بازديد كنندگان محترم :پیرمرد و دت نبودو - محمد صالح جناحی

خاطر خواه - عبدالله عبدی

زهره و مشتری - مسعود شاعری

ای پیرمرد - یوسف باقر

دت چش خماری - فهیم محمودی

فریبا - احمد شفیعی

نعمت خدا (برون اندو) - مسعود شاعری

گل نو - یوسف باقر

یار خوشگلم - یوسف باقر

عروس و شه دما - احمد شفیعی

چرا از مو گذشتش - مسعود شاعری

به یاد گلعذار - فرقه الخلود بحرینی

گل گلزار - یوسف باقر

بی بی عاروس - احمد مغویی

دلبری با ناز و غمزه - یوسف باقر

عروس خوشگلن - احمد مغویی

اشو مجا گل کارین - احمد مغویی


دل پر شبا به سوی تو - مسعود شاعری


عشق پیری - آروین

جوانی امدی - حسن واحدی

جدایی - علی شاعری

وصف تو - محمد مغ گرد

گل گلزار - محمد صالح جناحی

داوّات - عبدالله عبدی

 به اميد موفقيت هر چه بيشتر براي اين شاعر و ترانه سراي كوخردي.


براي دانلود عكس ها در اندازه ي واقعي روي عكس ها كليك شود.
برچسب‌ها: ابوبكر بيداد كوخردي, محمد صالح جناحي, احمد مغويي, يوسف باقر, فهيم محمودي


 

نوشته شده توسط بيقرار كوخردی در چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 2:50 موضوع شعرا | لینک ثابت